Abdu Gusau Polytechnic, Talata Mafara, Zamfara State.